Verzekeringen voor uw woning

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is verzekerd, zoals brand, inbraak, waterschade aan het huis. Bij opstalverzekeringen dient de herbouwwaarde verzekerd te worden. De herbouwwaarde komt overeen met de kosten die moeten worden gemaakt om een soortgelijk gebouw opnieuw te bouwen. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks aangepast (geïndexeerd) aan de hand van de gemiddelde stijging of daling van de bouwkosten, zoals jaarlijks door het CBS wordt berekend.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of: huisraad) op kan lopen. De dekking van een inboedelverzekering valt doorgaans uiteen in twee varianten:
  • Extra uitgebreid (de meest voorkomende en standaarddekking)
  • Alle van buiten komende onheilen, ook wel all-risk genoemd
Tevens kan men op sommige inboedelverzekeringen het buitenhuisrisico verzekeren, zodat u ook voor uw spullen buiten de woning verzekerd zijn. Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen. D&A Verzekeringen kan u adviseren in de verzekeringen die het beste bij uw wensen aansluiten.

Dekking bij schade

Bij een schade van enige omvang wordt vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object(en). Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. Is de verzekerde som lager dan bent u onderverzekerd en kan het zijn dat de verzekeraar naar rato de schade vergoed. Immers, er is ook naar rato premie betaald.

Bescherm uw bezit! Verzeker uw huis en/of inboedel.

Vragen of informatie

D&A Verzekeringen is u graag van dienst bij vragen of informatie over onze dienstverlening en financiële producten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 072 582 58 74, of maak gebruik van het contactformulier op deze website.

Verzekering afsluiten

Opstal- of inboedelverzekering afsluiten? Neem contact op met D&A Verzekeringen.