Arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) stelt uw inkomen (deels) veilig bij arbeidsongeschiktheid, als gevolg van ziekte en of ongeval. Een gemis voor iedere niet verzekerde zelfstandig ondernemer.

Een AOV vergelijken is complex en tijdrovend, omdat er vele voorwaarden en parameters zijn als ook vele aanbieders (verzekeraars) van AOV verzekeringen. Uw adviseur van D&A Verzekeringen vergelijkt verzekeringsvoorstellen van verschillende aanbieders en geeft u onafhankelijk advies welke aansluit bij uw persoonlijke situatie. Wij helpen u met het maken van de juiste keuze en dragen zorg voor de verdere afhandeling. Wij durven dan ook rustig te stellen dat u voor uw AOV verzekering bij ons aan het juiste adres bent!

Transparantie in de totstandkoming van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft inzicht over de wijze waarop D&A Verzekeringen u zal begeleiden en adviseren.
D&A Verzekeringen vindt het van groot belang een transparant en duidelijk beeld te schetsen over de totstandkoming van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onderstaand stappenplan geeft inzicht over de wijze waarop D&A u zal begeleiden en adviseren.
stap
1
Een vrijblijvend oriënterend gesprek

In dit gesprek zal de adviseur samen met u een eerste inventarisatie maken van uw financiële positie en verzekeringswensen. Aan de hand hiervan wordt er een korte gespreks(advies)samenvatting opgesteld.

stap
2
Analyse en adviseren

U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig, maar welke verzekerde bedragen en wachttijd, indexering, beroepsomschrijving, eindleeftijd, wilt u verzekeren? Uiteraard is dit afhankelijk van uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

In deze fase zullen wij u instrueren de informatie aan ons te verstrekken voor een definitieve verzekeringsaanvraag. Op basis van de aangeleverde informatie zullen wij ons advies actualiseren. Verschillende verzekeringsmogelijkheden zullen de revue passeren en er zal worden uitgelegd welke verzekering geschikt is voor u. Ons advies wordt voor u uiteengezet in een rapport: “Uitgangspunten en Adviessamenvatting”

stap
3
Adviesgesprek

Wij hebben voor u diverse offertes aangevraagd, bij verschillende verzekeraars. In dit stadium zullen wij de offertes inzichtelijk maken en met u bespreken, zodat u uiteindelijk de beste keuze kunt maken. Wij zullen voor verdere afhandeling zorgdragen.

stap
4
Controle

Nadat de benodigde stukken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden, is de acceptatie van de verzekering van belang. Het verzekeraar zal het stokje vanaf nu van ons overnemen in het acceptatie proces, maar uiteraard monitoren wij dit proces. Na acceptatie volgt de verzekeringspolis.

stap
5
Nazorg

Na de totstandkoming van uw AOV kunnen er omstandigheden zijn gewijzigd en waarover u vragen heeft. Ook heeft uw AOV jaarlijkse updates nodig en heeft u misschien optierechten of wordt u arbeidsongeschikt. Voor deze nazorg kan een abonnement worden afgesloten.

Stel uw inkomen veilig bij arbeids-ongeschiktheid, als gevolg van ziekte en of ongeval

Kosten van advies AOV

Voor het advies betaalt u advies- en bemiddelingskosten. Dit is een vast bedrag. U kunt echter vrijblijvend een eerste oriënterend gesprek voeren met een D&A adviseur.

Verzekering afsluiten

Wilt u een arbeidsongeschiktheid verzekering afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op uw D&A assurantieadviseur.