Arbeidsongeschiktheid verzekeren? Hier moet u op letten!

Verzeker arbeidsongeschiktheid op maat Raakt u als ondernemer arbeidsongeschikt, dan zit u zonder inkomsten. U bent arbeidsongeschikt wanneer u uw beroep niet meer kunt uitoefenen of u uw bedrijf niet meer kunt runnen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, bijvoorbeeld bij een gebroken been of bij zwangerschap, maar u kunt ook definitief arbeidsongeschikt raken.

Als zelfstandige kunt u uzelf verzekeren voor deze risico’s. Een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt inkomenszekerheid, zelfs tot aan uw pensioen. Echter, er zijn veel verzekeringsmaatschappijen die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden met grote verschillen in de voorwaarden en premies.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor u het meest geschikt? Dit hangt onder andere af van uw eigen wensen. Zorg voor een passende verzekering door de voorwaarden en premies kritisch met elkaar te vergelijken en u goed te laten adviseren door een onafhankelijk adviseur. Lees onze 5 tips voor het opstellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering:

1. Bepaal het beroepscriterium, heeft u wel of geen vervangend beroep?

Arbeidsongeschiktheid is er in drie varianten:
  • Beroeps arbeidsongeschiktheid (BAO)
  • Passende arbeidsongeschiktheid (PAO)
  • Gangbare arbeidsongeschiktheid (GAO)
Beroeps arbeidsongeschiktheid: Deze vorm houdt rekening met het vak dat u uitoefent. Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken of u het op de polis vermelde beroep nog (deels) kunt uitoefenen. U wordt niet verplicht om (rest-)capaciteiten te benutten voor een andere functie of beroep.

Passende arbeidsongeschiktheid: Bij passende arbeidsongeschiktheid wordt met het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of u arbeid kunt verrichten of een beroep kunt uitoefenen dat aansluit bij uw arbeidsverleden, capaciteiten, opleiding, salaris en beperkingen. Het kan dus zijn dat u een ander beroep moet gaan uitoefenen dan u deed voor u arbeidsongeschikt werd.

Gangbare arbeidsongeschiktheid: Kiest u voor gangbare arbeidsongeschiktheid dan wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid gekeken of u nog (deels) werkzaamheden kan verrichten die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid, ongeacht u beroep en werkervaring.

2. Stel de hoogte van uw uitkering vast

...eigen inkomen of vast bedrag? U bepaalt of u een vaste uitkering (sommenverzekering) wilt ontvangen of dat de uitkering afhangt van uw inkomen (schadeverzekering). Bij een sommenverzekering stelt u van tevoren een bedrag vast dat u uitgekeerd wilt hebben bij arbeidsongeschiktheid. Alleen bij het afsluiten van de verzekering speelt het inkomen een rol: verzekeraars willen gebruikelijk max. 80% van het gemiddelde inkomen verzekeren.

Hierbij is het belangrijk om uw thuissituatie te bekijken. Heeft u een partner? Heeft uw partner een inkomen? Hoe lang red u het zonder inkomsten? Hoeveel geld heeft u nodig om goed te kunnen leven bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Jaarlijks heeft u, bijvoorbeeld tot uw 55-jarige leeftijd, de mogelijkheid om het verzekerd bedrag tot bijvoorbeeld 10% te laten aanpassen als u dat nodig vindt.

Kies u voor een schadeverzekering, dan moet u bij arbeidsongeschiktheid kunnen aantonen wat uw schade (inkomensverlies) is. U krijgt dan de werkelijk geleden schade uitgekeerd tot maximaal de overeengekomen verzekerde som.

Voorbeeld:
U bent timmerman in uw eigen timmerbedrijf en raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt waardoor u uw niet meer kunt uitvoeren. Het eerste jaar wordt u altijd op beroepsarbeidsongeschiktheid beoordeeld. De uitkering is dan gelijk aan het verzekerd bedrag.

Op een gegeven moment is het wel mogelijk, omdat u gedeeltelijk herstelt, om kantoorwerk te verrichten en uw bedrijf draaiende te houden. Hierdoor kunt u uw inkomen op peil houden. In financiële zin lijdt u dus verder geen schade. Heeft u een schadeverzekering, dan stopt in deze situatie dus de uitkering. Er is immers geen verlies van inkomen meer en dus geen schade die moet worden vergoed. Heeft u een sommenverzekering afgesloten, dan moet de verzekeringsmaatschappij wel tot uitkering blijven overgaan. In dat geval gaat het namelijk alleen om de vraag of uw arbeidsongeschikt bent geworden en niet om de vraag hoeveel schade u lijdt.

3. Bepaal het ziektebeeld

Wanneer heeft u recht op een uitkering? Soms wil een verzekeraar bepaalde oorzaken voor arbeidsongeschiktheid uitsluiten. Bijvoorbeeld, als er al een medisch verleden is voor rugklachten. Als een verzekeraar een uitsluiting in de polis opneemt dan wordt er geen premiekorting gegeven. Daarom is het interessant om te kijken of er producten en productvarianten zijn waarbij niet alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid recht op uitkering geven. Dat kan premievoordeel opleveren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van een psychische aandoening geen recht op uitkering geeft. Ook kan ervoor gekozen worden dat slechts arbeidsongeschiktheid, ontstaan ten gevolge van een ongeval, recht op uitkering geeft. Of dat er alleen dekking is bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval en/of bepaalde, met name genoemde ernstige ziektes of ziektebeelden. Controleer juist bij deze producten goed de voorwaarden en de productinformatie, zodat u weet wanneer u wel en niet een uitkering ontvangt.

4. Onafhankelijkheid in toetsing

Wie bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid? Een keuringsarts bepaalt de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Uw verzekeraar wijst deze keuringsarts aan. Bij sommige verzekeringen heeft u het recht op contra-expertise. Bent u het dan niet eens met de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid en de daaraan gekoppelde uitkering, dan mag u een contra expert inschakelen om het oordeel van de verzekeraar onafhankelijk te laten toetsen.

5. Laat u goed adviseren over de vele vormen en mogelijkheden

Het is lastig om zelf te bepalen wat voor u de best passende arbeidsongeschiktheidsverzekering is. U kunt hierover advies inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Deze zoekt precies uit welke opties voor u van belang zijn en waarom. En weet u al exact wat u wilt, dan is het verstandig om de voorwaarden en premies van de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met elkaar te vergelijken. Ook dit kan een adviseur objectief en goed voor u beoordelen. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen onderling namelijk erg verschillen.

Een onafhankelijk adviseur vergelijkt het aanbod van meerdere verzekeraars en adviseert hierover. Bovendien kan een onafhankelijk adviseur ook het beheer van de polis verzorgen en u van dienst zijn met zijn expertise over de schaderegeling als u onverhoopt arbeidsongeschikt mocht raken.
Tip! Onder andere het verzekerde bedrag en de verdeling van uw beroepswerkzaamheden bepalen in hoge mate de premie en de uitkering van de verzekering. Deze variabelen kunnen in de loop der tijd wijzigen, wat gevolgen kan hebben voor uw uitkering. Laat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering daarom periodiek toetsen om te bepalen of uw omstandigheden nog aansluiten bij de verzekerde condities.
Nieuws en tips over verzekeringen en hypotheken

Meer weten?

Neem contact met op met D&A Verzekeringen.

Kosten van advies AOV

Voor het advies betaalt u advies- en bemiddelingskosten. Dit is een vast bedrag. U kunt echter vrijblijvend een eerste oriënterend gesprek voeren met een D&A adviseur.