Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Kunt u buiten uw schuld om de hypotheek niet meer betalen? Met NHG zorgt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning ervoor dat de Hypotheekbank het niet-afgeloste bedrag terugkrijgt. U blijft dan niet met een restschuld zitten.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u extra zekerheid als u een hypotheek afsluit. Als u buiten uw schuld om betalingsproblemen heeft, zorgt het Waarborgfonds voor terugbetaling van uw hypotheek aan de Hypotheekbank. De schuld die u hierdoor krijgt bij het Waarborgfonds kan onder omstandigheden worden kwijtgescholden. Voorwaarde hiervoor is dat u helpt de restantschuld na verkoop van uw woning te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de Hypotheekbank als u een betalingsachterstand dreigt op te lopen.

De voorwaarden bij aankoop

Voor een hypotheek met NHG gelden een aantal voorwaarden. Bij aankoop, kunt u een hypotheek met NHG afsluiten als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. De kostengrens(2016) is € 245.000 inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit is het maximale bedrag dat u met NHG kunt lenen om de woning te financieren.

NHG rekent standaard 6% voor deze bijkomende kosten. Dit betekent dat het aankoopbedrag van uw woning, inclusief eventuele verbouwingskosten, maximaal € 231.132 mag zijn. Ook als de bijkomende kosten in uw geval lager zijn dan 6% of u over eigen middelen beschikt, blijft het maximale aankoopbedrag om een hypotheek met NHG af te sluiten € 231.132.

Overzicht van de Voorwaarden & Normen Om voor een hypotheek met NHG in aanmerking te komen, moet u aan alle Voorwaarden & Normen voldoen die NHG opgesteld heeft. Uw D&A adviseur toetst of u daar inderdaad aan voldoet.

De voorwaarden bij verbouwen

Verbouwingskosten kunt u meefinancieren in een hypotheek met NHG. Of het nu gaat om de renovatie van een bestaande woning of meerwerk bij een nieuwbouwwoning.

Ook energiebesparende voorzieningen die door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd, kunnen worden meegefinancierd. Denkt u hierbij aan: een HR-ketel, spouwmuurisolatie, dak- en vloerisolatie, HR++ beglazing, een warmtepomp, een zonneboiler en/of zonnecellen.
  • De verbouwing of kwaliteitsverbetering moet blijken uit een taxatierapport waarin de marktwaarde van uw woning voor én na verbouwing is opgenomen. De benodigde kosten voor de verbouwing of kwaliteitsverbetering dienen in het taxatierapport te worden vastgelegd, in een bouwkundig rapport of een eigen specificatie.
  • Het totaalbedrag van de bestaande lening plus de nieuwe lening (inclusief kosten als notariskosten, borgtochtprovisie en de kosten voor verbouwing of kwaliteitsverbetering) mag nooit hoger zijn dan de NHG-kostengrens.
  • De totale kosten van de verbouwing, kwaliteitsverbetering en energiebesparende voorzieningen worden volledig in depot (bewaring) gehouden door uw hypotheekverstrekker.
  • Uw hypotheek voldoet aan de voorwaarden van de NHG m.b.t. aflossen. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op www.nhg.nl

Oversluiten naar NHG

U kunt uw hypotheek oversluiten naar de NHG. Als u oversluit naar een hypotheek met NHG, moet er altijd sprake zijn van woningverbetering waarbij de volgende uitgangspunten in aanmerking worden genomen;
  • De woning is uw hoofdverblijf
  • Het hypotheekbedrag is niet hoger dan het maximale hypotheekbedrag van de NHG inclusief bijkomende kosten
  • Uw hypotheek voldoet aan de voorwaarden van de NHG m.b.t. aflossen. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op www.nhg.nl
Extra zekerheid bij het afsluiten van een hypotheek.

Kosten hypotheekadvies

Voor het hypotheekadvies betaalt u advies- en bemiddelingskosten. Dit is een vast bedrag. U kunt echter vrijblijvend een eerste gratis oriënterend gesprek voeren met de D&A Hypotheekadviseur.

Meer informatie over NHG

Voor meer informatie over NHG neemt u contact op met D&A Verzekeringen.