Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Kunt u buiten uw schuld om de hypotheek niet meer betalen? Met NHG zorgt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning ervoor dat de Hypotheekbank het niet-afgeloste bedrag terugkrijgt. U blijft dan niet met een restschuld zitten.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u extra zekerheid wanneer u een hypotheek afsluit. Als u buiten uw schuld om betalingsproblemen heeft, zorgt het Waarborgfonds voor terugbetaling van uw hypotheek aan de Hypotheekbank. De schuld die u hierdoor krijgt bij het Waarborgfonds kan onder omstandigheden worden kwijtgescholden. Voorwaarde hiervoor is dat u helpt de restantschuld na verkoop van uw woning te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de Hypotheekbank als u een betalingsachterstand dreigt op te lopen.

De voorwaarden bij aankoop

Voor een lening met NHG geldt een aantal voorwaarden. Als u een woning koopt, dan kunt u een lening met NHG afsluiten als het leenbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. De koopsom of de marktwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan de gemiddelde koopsom in Nederland


Wat is de NHG kostengrens in 2020?
De kostengrens voor NHG is gekoppeld aan de gemiddelde koopsom in Nederland (€310.000). De verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning heet Loan to Value (LTV). De LTV bedraagt 100%. Alleen wanneer u energiebesparende maatregelen treft, is de LTV 106%.

In de praktijk betekent dit dat er 2 kostengrenzen zijn:
 • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is € 310.000 (100% van de marktwaarde).
 • De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen is € 328.600 (106% van de marktwaarde). Het bedrag dat u meer mag lenen moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.
Om voor een lening met NHG in aanmerking te komen, moet u aan alle Voorwaarden & Normen van NHG voldoen. Uw hypotheekadviseur kan hier meer over vertellen en toetst of u daar inderdaad aan voldoet.

De voorwaarden bij kwaliteitsverbeteringen

Als u uw woning wilt verbouwen, kunt u de kosten hiervoor meefinancieren in een lening met NHG. Of het nu gaat om de renovatie van een bestaande woning of meerwerk bij een nieuwbouwwoning. Dit wordt bij NHG kwaliteitsverbetering genoemd.

Wat is een kwaliteitsverbetering? Uw hypotheekadviseur kan u uitleggen wat precies onder kwaliteitsverbetering wordt verstaan. Voorbeelden zijn:
 • Energiebesparende voorzieningen, zoals een HR-ketel, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR++ beglazing, een warmtepomp, een zonneboiler en/of zonnecellen
 • Een nieuwe badkamer, keuken, dakkapel of aanbouw
 • Achterstallig onderhoud
 • De aanleg van een kindvriendelijke tuin
Aanvullende of nieuwe lening? Heeft u al NHG op uw bestaande lening, dan kunt u voor de kwaliteitsverbetering een aanvullende lening afsluiten. Voor de bestaande lening heeft u reeds premie betaald. Daarom hoeft u alleen nog premie te betalen voor de aanvullende lening. Het is natuurlijk toegestaan om een geheel nieuwe lening af te sluiten, maar dan betaalt u opnieuw de NHG-premie over het gedeelte waar u al NHG voor heeft.

Heeft u nog geen NHG op uw bestaande lening, dan zijn er 2 opties:
 • Een aanvullende lening. Deze optie wordt vaak gekozen als de condities van de bestaande lening, zoals bijvoorbeeld het rentepercentage, moeten blijven bestaan. U betaalt de NHG-premie over de totaalsom van de bestaande en de aanvullende lening
 • Een geheel nieuwe lening. Ook hierbij, betaalt u de premie over de geheel nieuwe lening
Hoeveel kan ik in 2020 lenen?
 • U sluit de lening bij aankoop van de woning;
Het bedrag van de koopsom plus maximaal 6% voor de bijkomende kosten (zoals de notariskosten) en het bedrag van de kwaliteitsverbetering, mag niet meer bedragen dan de NHG kostengrens
 • De woning is reeds eigendom;
Sluit u de lening in het geheel opnieuw af vanwege de kwaliteitsverbetering, dan mag het totale bedrag van de bestaande lening plus de nieuwe lening voor kwaliteitsverbetering, niet hoger zijn dan de NHG kostengrens. Is de bestaande lening zonder NHG, dan mag de marktwaarde ook niet hoger zijn dan de kostengrens. De totale lening mag niet meer bedragen dan 100% van de waarde van de woning na verbouwing. Worden ook energiebesparende voorzieningen meegefinancierd, dan mogen de kosten hiervan worden meegefinancierd tot maximaal 106% van de waarde van de woning.


Overige voorwaarden bij kwaliteitsverbetering
 • De kwaliteitsverbetering moet altijd blijken uit een taxatierapport, waarin de waarde van de woning voor én na verbouwing is opgenomen.
 • De benodigde kosten voor de verbetering moeten daarnaast worden vastgelegd in het taxatierapport, een bouwkundig rapport of een eigen specificatie. De eigen specificatie bestaat uit een opsomming van de werkzaamheden plus een overzicht van de geschatte kosten.
 • De totale kosten van de kwaliteitsverbetering worden volledig in depot (bewaring) gehouden door de geldverstrekker. U kunt ervoor kiezen om de factuur eerst zelf te betalen. In dit geval stort de geldverstrekker het bedrag daarna terug op uw rekening. Het is ook mogelijk de factuur rechtstreeks naar de geldverstrekker door te sturen.

Oversluiten naar NHG

U kunt oversluiten naar NHG bij woningverbetering, echtscheiding of wanneer u lagere maandlasten wilt.
 • De nieuwe hypotheek mag niet hoger zijn dan de kostengrens: 310.000 euro in 2020.
 • De nieuwe hypotheek mag niet hoger zijn dan 100 procent van de marktwaarde van de woning (na eventuele verbouwing). Volgens Van Bruggen adviesgroep mag de nieuwe hypotheek ten opzichte van de oude hypotheek alleen opgehoogd worden voor een eventuele verbouwing, de kosten in verband met de aflossing van de oude hypotheek en de kosten van de financiering.
 • De lopende hypotheek mag niet hoger zijn dan de woningwaarde. Met andere woorden: Uw huis mag niet onder water staan
 • Vanaf 2020 mag de marktwaarde niet hoger zijn dan de kostengrens, die op 310.000 euro ligt
 • De nieuwe hypotheek moet binnen 30 jaar worden afgelost. Alleen als u voor 31 december 2012 een hypotheek had afgesloten met een aflossingsvrij deel, dan mag tot 50 procent van de marktwaarde een aflossingsvrij deel worden opgenomen
Extra zekerheid bij het afsluiten van een hypotheek.

Kosten hypotheekadvies

Voor het hypotheekadvies betaalt u advies- en bemiddelingskosten. Dit is een vast bedrag. U kunt echter vrijblijvend een eerste gratis oriënterend gesprek voeren met de D&A Hypotheekadviseur.

Meer informatie over NHG

Voor meer informatie over NHG neemt u contact op met D&A Verzekeringen.